Informationer og meddelelser fra Foldby Vandværk

Foldby Vandværk

Vandet hentes fra 2 boringer og fra dybder på 35 til 100 meter. Vandet behandles på Vandværket, hvor jern og mangan fjernes ved iltning og efterfølgende filtrering i lukkede sandfiltre. Et konstant vedligeholdelses program og overvågning af vandværk og ledningsnet sikrer en stabil vandforsyning.

 

Der er pr. 16. November 2016 blevet testet for 45 pesticider herunder BAM og MTBE, uden at der er fundet noget. Se alle vandanalyser under Vandanalyser i højre side

Hårdhedsgraden for vandet er 12 grader dH (tyske grader hårdhed) som betyder middelhårdt vand.

Opvaskemaskiner bør indstilles korrekt af hensyn til saltdoseringen.

For vaskemaskiner følges doseringsvejledningen på vaskepulverpakken.

Prisen for vand i 2016 er uforandret på 5,50 kr/m3 i forhold til 2015, også statsafgiften er uforandret på 5,86kr/m3, mens drikkevandbidraget er faldet til 0,39kr/m3 alle priser er plus moms, se alle priserne i takstbladet.

Også for 2017 vil alle priser og afgifter være de samme som i 2016

Vandværket har fået lagt nyt vandledningskort på hjemmeside se det herunder.

Besøg også Vandrådet i Favrskov eller    http://ledningsportal.dk/spatialmap?profile=foldbyvand