Informationer og meddelelser fra Foldby Vandværk

Foldby Vandværk

Vandet hentes fra 2 boringer og fra dybder på 35 til 100 meter. Vandet behandles på Vandværket, hvor jern og mangan fjernes ved iltning og efterfølgende filtrering i lukkede sandfiltre. Et konstant vedligeholdelses program og overvågning af vandværk og ledningsnet sikrer en stabil vandforsyning.

 

Der er pr. 10. August 2018 blevet testet for 45 pesticider herunder BAM og MTBE, uden at der er fundet noget. Se alle vandanalyser under Vandanalyser i højre side

Hårdhedsgraden for vandet er 12 grader dH (tyske grader hårdhed) som betyder middelhårdt vand.

Opvaskemaskiner bør indstilles korrekt af hensyn til saltdoseringen.

For vaskemaskiner følges doseringsvejledningen på vaskepulverpakken.

Vi har netop fået vores vand testet for 1,2,4-triazol(et svampemiddel som blev anvendt i roemarker) Det kunne have været et problem for os, men er det heldigvis ikke, da det ikke findes i vores drikkevand.

Foldby Vandværk er kommer på Facebook: facebook.com/foldbyvand. Det vil være en god ide at følge os der, så I automatisk får besked om eventuelle vandafbrydelser, både planlagte og ikke planlagte, samt andre nyheder og I er samtidig velkommen til at sende os kommentarer. Vi har også her på siden lavet et nyt faneblad med “nyheder” så I kan følge lidt med i hvad vi går og laver.

Prisen for vand i 2018 er uforandret på 5,50 kr/m3 i forhold til 2017, mens statsafgiften bliver forhøjet til 6,18kr/m3, mens drikkevandbidraget falder til 0,19kr/m3 alle priser er plus moms, se alle priserne i takstbladet.

Vandværket har fået lagt nyt vandledningskort på hjemmeside se det herunder.

Besøg også Vandrådet i Favrskov eller    http://ledningsportal.dk/spatialmap?profile=foldbyvand