Informationer og meddelelser fra Foldby Vandværk

Foldby Vandværk

Vandet hentes fra 2 boringer og fra dybder på 35 til 100 meter. Vandet behandles på Vandværket, hvor jern og mangan fjernes ved iltning og efterfølgende filtrering i lukkede sandfiltre. Et konstant vedligeholdelses program og overvågning af vandværk og ledningsnet sikrer en stabil vandforsyning.

 

Der er pr. 16. November 2016 blevet testet for 45 pesticider herunder BAM og MTBE, uden at der er fundet noget. Se alle vandanalyser under Vandanalyser i højre side

Hårdhedsgraden for vandet er 12 grader dH (tyske grader hårdhed) som betyder middelhårdt vand.

Opvaskemaskiner bør indstilles korrekt af hensyn til saltdoseringen.

For vaskemaskiner følges doseringsvejledningen på vaskepulverpakken.

Pressen har de seneste dage rapporteret om fund af sprøjtemidlet Chloridazon i drikkevandet i Slagelse, Esbjerg og Odense kommuner. Dalumværket ved Odense er blevet lukket på grund af fund af pesticidet. Foldby Vandværk har nu også fået vandet testet og uden at der blev fundet spor af dette pesticid eller nedbrydningsprodukter heraf.

Foldby Vandværk er kommer på Facebook: facebook.com/foldbyvand. Det vil være en god ide at følge os der, så I automatisk får besked om eventuelle vandafbrydelser, både planlagte og ikke planlagte, samt andre nyheder og I er samtidig velkommen til at sende os kommentarer. Vi har også her på siden lavet et nyt faneblad med “nyheder” så I kan følge lidt med i hvad vi går og laver.

Prisen for vand i 2016 er uforandret på 5,50 kr/m3 i forhold til 2015, også statsafgiften er uforandret på 5,86kr/m3, mens drikkevandbidraget er faldet til 0,39kr/m3 alle priser er plus moms, se alle priserne i takstbladet.

Også for 2017 vil alle priser og afgifter være de samme som i 2016

Vandværket har fået lagt nyt vandledningskort på hjemmeside se det herunder.

Besøg også Vandrådet i Favrskov eller    http://ledningsportal.dk/spatialmap?profile=foldbyvand