Pages Navigation Menu

Informationer og meddelelser fra Foldby Vandværk

Foldby Vandværk

Vandet hentes fra 2 boringer og fra dybder på 55 til 100 meter. Vandet behandles på Vandværket, hvor jern og mangan fjernes ved iltning og efterfølgende filtrering i lukkede sandfiltre. Et konstant vedligeholdelses program og overvågning af vandværk og ledningsnet sikrer en stabil vandforsyning.

 

Der er pr. 10. August 2018 blevet testet for 45 pesticider herunder BAM og MTBE, uden at der er fundet noget. Se alle vandanalyser under Vandanalyser i højre side

Hårdhedsgraden for vandet er 12 grader dH (tyske grader hårdhed) som betyder middelhårdt vand.

Opvaskemaskiner bør indstilles korrekt af hensyn til saltdoseringen.

For vaskemaskiner følges doseringsvejledningen på vaskepulverpakken.

Vi har netop fået vores vand testet for alle mulige pesticider herunder DMS og Chlorathalonil-Amidsulfonsyre. Der findes ingen pesticider i vores drikkevand. Se alle vandanalyser på: https://eol-env.eurofins.dk og tast brugernavn: FoldbyVVadm og adgangskode: 1431-sp

Foldby Vandværk er kommet på Facebook: facebook.com/foldbyvand. Det vil være en god ide at følge os der, så I automatisk får besked om eventuelle vandafbrydelser, både planlagte og ikke planlagte, samt andre nyheder og I er samtidig velkommen til at sende os kommentarer. Vi har også her på siden lavet et nyt faneblad med “nyheder” så I kan følge lidt med i hvad vi går og laver.

Prisen for vand i 2020 er uforandret på 5,50 kr/m3 i forhold til 2019, også statsafgiften på 6,18kr pr. m3 og drikkevandsbidraget på 0,19kr pr. m3 er uforandret i forhold til 2019, mens der er kommet et nyt “Bidrag til kommunal grundvandsbeskyttelse på 1,60kr pr. m3,  alle priser er plus moms, se alle priserne i takstbladet.

Generalforsamling 2020 som skulle have været afholdt tirsdag den 17. marts er desværre udsat til marts 2021 pga. Covid-19.

Vandværket har fået lagt nyt vandledningskort på hjemmesiden se det herunder.

http://ledningsportal.dk/spatialmap?profile=foldbyvand

Nyhed: Se gamle årsopgørelser og måleraflæsninger på: www.aflas.dk/163

og indtast jeres forbrugernr. og adgangskode(står i øverste højre hjørne på jeres rate-og årsopgørelser)