Pages Navigation Menu

Informationer og meddelelser fra Foldby Vandværk

Foldby Vandværk

Vandet hentes fra 2 boringer og fra dybder på 55 til 100 meter. Vandet behandles på Vandværket, hvor jern og mangan fjernes ved iltning og efterfølgende filtrering i lukkede sandfiltre. Et konstant vedligeholdelses program og overvågning af vandværk og ledningsnet sikrer en stabil vandforsyning.

 

Der er pr. 10. August 2022 blevet testet for 45 pesticider herunder BAM og MTBE, uden at der er fundet noget. Se alle vandanalyser under Vandanalyser i højre side

Hårdhedsgraden for vandet er 14 grader dH (tyske grader hårdhed) som betyder middelhårdt vand.

Opvaskemaskiner bør indstilles korrekt af hensyn til saltdoseringen.

For vaskemaskiner følges doseringsvejledningen på vaskepulverpakken.

Vi har netop fået vores vand testet for alle mulige pesticider herunder DMS og Chlorathalonil-Amidsulfonsyre. Der findes ingen pesticider i vores drikkevand. Se alle vandanalyser på: https://eol-env.eurofins.dk og tast brugernavn: foldby-vandv@mail.dk og adgangskode: 123456789-Søren

Foldby Vandværk er kommet på Facebook: facebook.com/foldbyvand. Det vil være en god ide at følge os der, så I automatisk får besked om eventuelle vandafbrydelser, både planlagte og ikke planlagte, samt andre nyheder og I er samtidig velkommen til at sende os kommentarer. Vi har også her på siden lavet et nyt faneblad med “nyheder” så I kan følge lidt med i hvad vi går og laver.

Prisen for vand i 2023 er på 8,50 kr/m3 og statsafgiften er på 6,37kr,/m3, desuden “Bidrag til kommunal grundvandsbeskyttelse sat ned fra på 1,60kr pr. m3 til 1,00kr pr. m3,  alle priser er plus moms, se alle priserne i takstbladet.

Vandværket har fået lagt nyt vandledningskort på hjemmesiden se det herunder.

https://ledningsportal.dk/spatialmap?profile=foldbyvand

Nyhed: Se gamle årsopgørelser og måleraflæsninger på: www.aflas.dk/163

og indtast jeres forbrugernr. og adgangskode(står i øverste højre hjørne på jeres rate-og årsopgørelser)