Pages Navigation Menu

Informationer og meddelelser fra Foldby Vandværk

Snavset vand?

Nogle forbrugere kan opleve, at der i en kort periode kommer snavset vand ud af vandhanen. Det sker i forbindelse med brud på vandledningen eller ved planlagte afbrydelser af vandforsyningen.

Vandet kan være rødt, brunt eller sort og indeholde sorte partikler. Det kan desuden smage metallisk.

Denne misfarvning er uskadelig og uden sundhedsfare. Den skyldes et kortvarigt forhøjet indhold af jern og mangan i drikkevandet.
Jern og mangan er ikke sundhedsfarligt- f.eks indeholder vitaminpiller jern og mangan. Det er naturligt forekommende stoffer i grundvandet, men for stort indhold af jern kan give afsmitning på porcelæn og vasketøj, og mangan kan give et fedtet og oliagtigt udseende og små sorte partikler.

Hvad med vasketøjet
Jern i vandet kan under uheldige omstændigheder sætte sig i vasketøjet. Er det sket, anbefaler Forbrugerrådet:
Tøjet lægges i vand tilsat 1dl. citronsyre pr. 10 liter vand.
Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en
varm sodaopløsning med 3dl. soda til 10 liter vand.
Tøjet skyldes og færdigbehandles som efter normal vask.

Lidt mere om jern og mangan

I alle vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængde og ved vandværksbehandlingen – iltning og filtrering i lukke sandfiltre – ændres jern og mangan’s kemiske sammensætning, så der dannes klumper, der kan udfælles og tilbageholdes i filtrene.
Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, kan det dog ikke undgåes at der også sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til forbrugerne.

Når vandstrømmen er ensartet – det vil sige at vandet løber samme vej med samme tryk – forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen. Men opstår der brud på ledningen eller andet der bevirker, at vandstrømmen ændres, rives jern-og mangan partiklerne med vandet og ud i vandhanen.

Almindeligvis vil Foldby Vandværk efter brud på ledningsnettet sørge for gennemskylning af hovedledningen indtil vandet er rent igen; mens forbrugeren selv skal sørge for gennemskyldning af stikledningen ved at lade vandhanen løbe indtil vandet er rent.