Pages Navigation Menu

Informationer og meddelelser fra Foldby Vandværk

Kontakt

Kontor og kasserer: Søren Pedersen
Solkærvej 3
8382 Hinnerup
E-mail: foldbyvand@gmail.com

eller: foldby-vandv@mail.dk

Tlf.: 86987400 Mobil: 20118430

Formand: Tonni Ellehøj Jensen
Thiesensvej 12
8382 Hinnerup
mobil 24443755

Næstformand: Torben Sejr Hansen
Klapskovvej 14
8382 Hinnerup
Tlf.: 86912992, mobil 61349835

Bestyrelsesmedlem: Kim Højgård Jensen
Bondagervej 4
8382 Hinnerup
Tlf.: 61668630

Bestyrelsesmedlem: Jan Bjerre Christensen
Damsbrovej 39
8382 Hinnerup
Tlf.: 86988979, mobil 42627988

Vandværket’s reparatør:
Foldby VVS
Postvej 39B
8382 Hinnerup
Tlf.86986422 – Vagttlf. 61221123