Pages Navigation Menu

Informationer og meddelelser fra Foldby Vandværk

Tilbagestrømningssikring

Sikring mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet

I 2012 og de kommende år frem sætter Foldby Vandværk fokus på, at alle virksomheder i vores forsyningsområde får etableret den rette sikring mod tilbagestrømning af vand fra ejendommens installation ud på vores ledningsnet.

Dette gør vi, fordi vi ønsker at øge sikkerheden for, at drikkevandet i Foldby Vandværks forsyningsområde ikke forurenes. Forurening af drikkevandet er til gene for mange borgere og medfører ofte omkostninger i millionklassen for den ansvarlige for forureningen.

Selvom lovgivningen på området har været gældende længe, så er det langt fra alle virksomheder, der er korrekt sikret. Hvis der ikke er en korrekt tilbagestrømningssikring, så er vores fælles vandkvalitet og virksomhedens økonomi i farezonen.

Vi ønsker derfor at informere om, at det er virksomhedens ansvar, at der ikke kan ske en forurening fra ejendommen. Vær opmærksom på, at det er virksomheden, der skal betale og sørge for installation af korrekt sikring.

 

Vejledning til både virksomheder og private husholdninger

Trin 1

Kontakt en autoriseret vvs-installatør f.eks Foldby VVS  og bed ham om at gennemgå din vandinstallation. Han kan herefter fastslå, hvilken sikringskategori installationen skal sikres efter. Foldby VVS har været på kursus i tilbagestrømningssikring.

Hvis du allerede har den korrekte sikring eller en vandinstallation, hvor der kun er tilkoblet almindelige husholdningsmaskiner, så skal der ikke monteres yderligere sikring.

Husk at f.eks. en industriopvaskemaskine ikke er en almindelig husholdningsmaskine. Alle husholdningsmaskiner som er tilsluttet permanent til vandforsyningen, f.eks. Blødgøringsanlæg, Brandslukningsanlæg, drikkevandkølere, spabade og nogle typer kaffemaskiner skal sikres yderligere mod tilbagestrømning.

Ligeledes skal især dyrestalde og områder med dyrehold, uanset om det er erhversmæssigt eller på hobbyplan sikres yderligere mod tilbagestrømning.

Trin 2

Bed VVS- installatøren om at montere den rette sikring.

Prisen på installation af en tilbagestrømningssikring afhænger først og fremmest af størrelsen og typen af tilbagestrømningssikring samt udformningen af den eksisterende vandinstallation.

Husk at den etablerede tilbagestrømningssikring efterfølgende skal vedligeholdes af en autoriseret vvs-installatør en gang om året. Tag en snak med din installatør om, hvordan det skal ske. Lav f.eks en fast serviceaftale med VVS-installatøren

Trin 3

Foldby VVS vil efterfølgende informere Foldby Vandværk, så vi ved hvem der er korrekt sikret mod tilbagestrømning. Hvis I benytter en anden vvs-installatør bedes I selv kontakte Foldby Vandværk, så kommer vi og syner vvs- installationen efter at tilbagestrømningssikringen er udført.