Pages Navigation Menu

Informationer og meddelelser fra Foldby Vandværk

Takstblad for Foldby Vandværk

 

for perioden

1. Januar 2019 – til 31. December 2019

 

ANLÆGSBIDRAG, EKSCL. MOMS.

BIDRAG TIL

FORBRUGER

Hovedanlæg

Pr.boligenhed

kr.

Forsynings-ledninger pr. boligenhed

kr.

Stikledninger

kr.

I ALT

Note

Pr. boligenhed i tættere begygget område

8.155

7.781

9.084

25.020,-kr

Pr. boligenhed udenfor tættere bebygget område

8.155

 27.367

9.084

 44.606,-kr

Landbrug, institutioner og erhvervsejendomme

8.155 pr.

forbrugsenhed

26.367

9.084

Minimum

44.606-kr

1

 

Som regulerende indeks for Forsynings- og stikledninger er anvendt, Danske Vandværkers indekstal 2017 på 101,91%

NOTE 1) Hovedanlægsbidrag betales efter følgende fordelingsnøgle:

Med årsforbrug 0-500m3 1 forbrugsenhed

501-1.000m3 2 forbrugsenheder

1.001-2.500m3 3 forbrugsenheder

2.501-5.000m3 5 forbrugsenheder

DRIFTSBIDRAG

Bidragene opkræves kvartalsvis

BRUGERKATEGORI

kr./år

eksk.l/indkl. moms

kr./kvartal

ekskl./indkl. moms

Fast afgift pr. boligenhed

700/875

175/218,75

Fast afgift, erhverv

700/875

175/218,75

Målerleje for 3-5 m3 måler

150/187,50

37,50/46,87

Målerleje for 7-10 m3 måler

250/312,50

62,50/78,13

Variabel forbrugsafgift pr. m3 kr. 11,87kr/14,83

Ved forbrug over 3.000m3 pr. år gives 25% rabat af hele m3 forbruget. Dog ikke på statsafgift og drikkevandsbidrag.

Statsafgift af ledningsført vand 6,18/7,72 kr./m3 ekskl./indkl. Moms samt

Drikkevandbidrag af ledningsført vand 0,19/0,23 kr/m3 ekskl./indkl. er indeholdt i forbrugsafgiften.

 Betales driftsbidraget ikke inden den fastsatte betalingsfrist, er vandværket berettiget til at afbryde vandtilførslen jfr. regulativ.

  

ANDRE AFGIFTER.

AFGIFTSART

kr.

ekskl./indkl. moms

Flyttegebyr

100/125

Gebyr ved for sent indbetaling. 1. påmindelse*

50/50

Gebyr ved for sent indbetaling. 2. påmindelse*

100/100

Gebyr for lukning pga manglende betaling

300/375

Gebyr for genåbning af vandtilførsel efter lukning

500/625

Gebyr for afprøvning af vandmåler

400/500

Byggevand

600/750

 Gebyr for kopi af årsopgørelser, flytteopgørelser, måleroplysninger mv.

100/125 

* Disse 2 gebyrer er ikke momsbelagte