Pages Navigation Menu

Informationer og meddelelser fra Foldby Vandværk

Takstblad for Foldby Vandværk

 

Takstblad for Foldby Vandværk

for perioden

1. Januar 2022 – til 31. December 2022

 

ANLÆGSBIDRAG, EKSCL. MOMS.

BIDRAG TIL

FORBRUGER

Hovedanlæg

Pr.boligenhed

kr.

Forsynings-ledninger pr. boligenhed

kr.

Stikledninger

kr.

I ALT

Note

Pr. boligenhed i tættere bebygget område

8.155

8.036

9.382

25.573,-kr

3

Pr. boligenhed udenfor tættere bebygget område

8.155

 28.267

9.382

 45.804,-kr

2

Landbrug, institutioner og erhvervsejendomme

8.155 pr.

forbrugsenhed

28.267

9.382

Minimum

45.804-kr

1

 

Som regulerende indeks for Forsynings- og stikledninger er anvendt, Danske Vandværkers indekstal 2021 på 0,78%

NOTE 1) Hovedanlægsbidrag betales efter følgende fordelingsnøgle:

Med årsforbrug 0-500m3 1 forbrugsenhed

501-1.000m3 2 forbrugsenheder

1.001-2.500m3 3 forbrugsenheder

2.501-5.000m3 5 forbrugsenheder

Note 1: Dette gælder for Nørreriisvej 7 og hvad der måtte komme af landbrug

Note 2: Postvej 71,80,84, Pøtmøllevej 14 og Højmosevej 4,1,3,10 Enemærket 2 og Tinningvej 24

Note 3: Postvej 24, Bakkefaldet 7, Damsbrovej 20B, 20C og 20D

DRIFTSBIDRAG

Bidragene opkræves kvartalsvis

BRUGERKATEGORI

kr./år

eksk.l/indkl. moms

kr./kvartal

ekskl./indkl. moms

Fast afgift pr. boligenhed

700/875

175/218,75

Fast afgift, erhverv

700/875

175/218,75

Målerleje for 3-5 m3 måler

150/187,50

37,50/46,87

Målerleje for 7-10 m3 måler

250/312,50

62,50/78,13

Variabel forbrugsafgift pr. m3 kr. 13,47kr/16,84kr

Den variable forbrugsafgift består af:

  1. Prisen på vand på 5,50/6,88kr/m3 ekskl./indkl. moms
  2. Statsafgift af ledningsført vand på 6,37/7,96kr/m3 ekskl./indkl.. moms
  3.  Bidrag til kommunal grundvandsbeskyttelse på 1,60/2,00kr/m3 ekskl./indkl. moms

Ved forbrug over 3.000m3 pr. år gives 25% rabat af hele forbruget, dog kun på selve vandprisen og ikke på afgifterne. 

 Betales driftsbidraget ikke inden den fastsatte betalingsfrist, er vandværket berettiget til at afbryde vandtilførslen jfr.

Fællesregulativet for vandværker i Favrskov Kommune.

  

ANDRE AFGIFTER.

AFGIFTSART

kr.

ekskl./indkl. moms

Flyttegebyr

100/125

Gebyr ved for sent indbetaling. 1. påmindelse*

50/50

Gebyr ved for sent indbetaling. 2. påmindelse*

100/100

Gebyr for lukning pga manglende betaling

300/375

Gebyr for genåbning af vandtilførsel efter lukning

500/625

Gebyr for afprøvning af vandmåler

400/500

Byggevand

600/750

 Gebyr for kopi af årsopgørelser, flytteopgørelser, måleroplysninger mv.

100/125 

* Disse 2 gebyrer er ikke momsbelagte