Pages Navigation Menu

Informationer og meddelelser fra Foldby Vandværk

Takstblad for Foldby Vandværk

 

Takstblad for Foldby Vandværk

for perioden

1. Januar 2024 – til 31. December 2024

 

ANLÆGSBIDRAG, EKSCL. MOMS.

BIDRAG TIL

FORBRUGER

Hovedanlæg

Pr.boligenhed

kr.

Forsynings-ledninger pr. boligenhed

kr.

Stikledninger

kr.

I ALT

Note

Pr. boligenhed i tættere bebygget område

8.678

9.388

10.959

29.025,-kr

3

Pr. boligenhed udenfor tættere bebygget område

8.678

 33.021

10.959

 52.658,-kr

2

Landbrug, institutioner og erhvervsejendomme

8.678 pr.

forbrugsenhed

33.021

10.595

Minimum

52.658-kr

1

 

Som regulerende indeks for Forsynings- og stikledninger er anvendt, Danske Vandværkers indekstal 2023 på 9,77%

NOTE 1) Hovedanlægsbidrag betales efter følgende fordelingsnøgle:

Med årsforbrug 0-500m3 1 forbrugsenhed

501-1.000m3 2 forbrugsenheder

1.001-2.500m3 3 forbrugsenheder

2.501-5.000m3 5 forbrugsenheder

Note 1: Dette gælder for Nørreriisvej 7 og hvad der måtte komme af landbrug

Note 2: Postvej 71,80,84, Pøtmøllevej 14 og Højmosevej 4,1,3,10 Enemærket 2 og Tinningvej 24

Note 3: Postvej 24, Bakkefaldet 7, Damsbrovej 20B, 20C og 20D

DRIFTSBIDRAG

Bidragene opkræves kvartalsvis

BRUGERKATEGORI

kr./år

eksk.l/indkl. moms

kr./kvartal

ekskl./indkl. moms

Fast afgift pr. boligenhed

700/875

175/218,75

Fast afgift, erhverv

700/875

175/218,75

Målerleje for 3-5 m3 måler

150/187,50

37,50/46,87

Målerleje for 7-10 m3 måler

250/312,50

62,50/78,13

Variabel forbrugsafgift pr. m3 kr. 15,87kr/19,84kr

Den variable forbrugsafgift består af:

  1. Prisen på vand på 9,50/11,88kr/m3 ekskl./indkl. moms
  2. Statsafgift af ledningsført vand på 6,37/7,96kr/m3 ekskl./indkl.. moms

Ved forbrug over 3.000m3 pr. år gives 25% rabat af hele forbruget, dog kun på selve vandprisen og ikke på afgifterne. 

 Betales driftsbidraget ikke inden den fastsatte betalingsfrist, er vandværket berettiget til at afbryde vandtilførslen jfr.

Fællesregulativet for vandværker i Favrskov Kommune.

  

ANDRE AFGIFTER.

AFGIFTSART

kr.

ekskl./indkl. moms

Flyttegebyr

100/125

Gebyr ved for sent indbetaling. 1. påmindelse*

50/50

Gebyr ved for sent indbetaling. 2. påmindelse*

100/100

Gebyr for lukning pga manglende betaling

300/375

Gebyr for genåbning af vandtilførsel efter lukning

500/625

Gebyr for afprøvning af vandmåler

400/500

Byggevand

600/750

 Gebyr for kopi af årsopgørelser, flytteopgørelser, måleroplysninger mv.

100/125 

* Disse 2 gebyrer er ikke momsbelagte